Lär dig ett nytt ämne med läskort

Det finns tyvärr inga genvägar till att lära sig ett nytt ämne. Du kan läsa en bok från pärm till pärm och lära dig något, men för att på riktigt lära dig förstå ett ämne krävs det lite mer arbete. Som tur är finns det hjälpmedel. Läskort, till exempel.

Aktiv läsning

Ett bra sätt att lära sig ett nytt ämne är att läsa en text aktivt genom att ställa frågor och kritisera texten. För att komma ihåg frågorna behöver du något att anteckna på och här kommer läskorten in. Börja med att ta en bunt oskrivna läskort och ett referenskort. 

Säg att du vill lära dig mer om svampar, till exempel. Ställ dig själv frågan vad du vill lära dig. Sök på svampar på Wikipedia och ögna igenom texten snabbt eller skaffa en svampbok på grundläggande nivå. Skriv dagens datum på ett läskort och börja skriva ner sådant du känner att du inte har koll på, men som du vill förstå. Finns det samband som du anar? Skriv upp! Ser du motsägelser? Skriv ner! 

Fyll läskortet och använd baksidan och fler kort om det behövs. Använd korta meningar eller bara enstaka ord. Dröj inte vid texten för att försöka förstå: notera bara vad du inte förstår.  Efter en stund har du fått en bra grund att stå på i ditt fortsatta lärande.

Leta referenser

I din första bok (eller på Wikipedia) finns det säkert referenser till annan litteratur. Nu är det dags att hämta dessa! Köp, låna eller surfa till referenserna. Välj en av dem.

Börja leta svar

  1. Ta ett läskort, skriv dagens datum, titeln på referensen på raden "Källa" och ämnet du studerar på raden "Ämne", till exempel "Svampar", som i fallet ovan.
  2. Skriv ett nummer på kortet vid "No" längst ner till höger. Numret använder du sedan för att organisera dina referenser på kortet "Referenser".
  3. Sprid ut dina kort med alla frågor du har på ett bord, så att du får överblick. Börja sedan leta efter svaren på dina frågor i de nya referenserna. Det kan hjälpa att snabbt ögna igenom en text och notera var det verkar stå något om det du vill veta. Återvänd till texten mer noggrant en andra gång. Anteckna svaren på läskortet då du hittar dem tillsammans med sidnummer. Kortet kan du med fördel sticka in i en bok där svaret finns, som ett bokmärke.
  4. På referenskortet skriver du ner fullständig referens (t.ex. författare, titel, källa, årgång, sidnummer) och vilka nummer på läskorten som referensen hör till. På så sätt kan du snabbt se vilka kort som hör till en viss referens, vilket underlättar när du har alla läskort i en bunt.
  5. Fortsätt med de andra referenserna. Du kan lätt hänvisa mellan dina kort med hjälp av kortnumret.
  6. Om du vill summera din kunskap kan du använda korten för att bygga upp en text. Referenserna har du redan samlade på referenskortet, så att du vet varifrån du fått ett visst påstående eller en viss faktauppgift.

Nu har du definitivt mer koll på ett ämne än om du bara skulle ha läst igenom texterna. Korten fungerar som bokmärken och är lätta att samla ihop och ta med. De är dessutom tryckta på stadigt papper som tål många utsuddningar.

Lycka till!

Produkter

Produkterna nedan är perfekta för att komma igång med dina studier.


Läskort, 10 st

Läskorten är till stor hjälp då du läser en bok – såväl facklitteratur som skönlitteratur – och vill komma ihåg något ur boken.


Resårband med pennhållare

Snyggt och enkelt sätt att hålla ihop dina kort. Resårbandet har en hållare för en penna.