Filosofin bakom Mod. 1927

En kärlek till typografi, tryck och papper tillsammans med en önskan om att skapa ett analogt system för att organisera livet ledde till skrivkorten Mod. 1927. Något annat händer då ord växer fram på papper med en penna i handen, än när orden skrivs på ett tangentbord. Minnet och kreativiteten aktiveras på ett annat sätt när man ritar eller skriver för hand med penna och papper. Filosofin har från början varit att skapa skrivkorten hantverksmässigt baserat på lokalt kunnande. Offsettryck och digitaltryck i all ära, men det är något speciellt att hålla i en trycksak framställd med boktryck, eller letterpress som det kallas på engelska. Den naturliga variationen i färgen, avtrycket i pappret. Det är en tryckteknik som få bemästrar idag och tryckpressarna tillhör en svunnen tid, en tid då saker fick ta tid. Mod. 1927 bidrar till att tekniken får fortsätta leva, inte bara som kuriositet.