Fördelen med Mod. 1927 skrivkort

  • Med skrivkorten kan du enkelt sätta samman ditt eget anteckningsblock, som passar just dina behov. Ändrar sig behoven är det bara att byta ut de typer av kort du har med dig.
  • Du har alltid med dig de anteckningar du vill ha med dig.
  • Ditt “anteckningsblock” tar aldrig slut. Lägg till nya kort, sortera ut dem du inte behöver och spara favoriterna.
  • Organisera dina kort som du vill.
  • Du behöver inte riva ur en sida för att ge bort en anteckning.
  • Organisera om dina anteckningar. Sortera t.ex. korten utifrån projekt.
  • Använd dem som flash cards.
  • Eller varför inte använda dem som komplement till din anteckningsbok?