Läskort 30 st

Läskorten är till stor hjälp då du läser en bok – såväl facklitteratur som skönlitteratur – och vill komma ihåg något ur boken. Samla referenser till din uppsats eller avhandling. Använd läskorten som bokmärken i boken och samla alla kort som hör till en referens/källa på referenskortet. Korten levereras med ett referenskort. Storlek B7 (88x125 mm). Tryckt på pappret Munken Lynx 220 g (certifierat EU Ecolabel, FSC™ och PEFC).


Tips på användning vid studier

Använd läskortet som bokmärke i boken och anteckna direkt på kortet det du vill komma ihåg och på vilken sida du såg det. Överst på kortet skriver du det datum läskortet påbörjades. Bokens titel skriver du på raden med "Källa:" och på raden "Ämne:" kan du kategorisera anteckningarna. Om du till exempel läser för att samla fakta till en uppsats om Galileo Galilei, kan ämnet vara "Barndomen", "Teleskopet", "Konflikt m. kat. kyrkan" för att ta några exempel. Korten numrerar du längst ner i högra hörnet.

För att hålla koll på alla läskort finns referenskorten. På dessa kan du samla alla referenser om ett särskilt ämne. Skriv ner fullständig referens (t.ex. författare, titel, källa, årgång, sidnummer) och till vilka kortnummer denna hör.

104 kr